MW A.L. MELLINK

MW A.L. MELLINK

Juridisch medewerker

Anja Mellink werkt sinds 1999 in de advocatuur. Vanaf 2015 versterkt zij de strafrechtprakijk. Zij adviseert, ondersteunt en coördineert in uw strafzaak. Zij is op de hoogte van alle lopende zaken en is vaak uw eerste juridische aanspreekpunt van ons kantoor.

Daarnaast kunt u altijd een beroep op haar doen inzake verzoekschriften, klaagschriften, bezwaarschrifen en beklagzaken in het penitentiaire recht.

– schadevergoedingen onterechte detentie
– ingehouden rijbewijs
– inbeslaggenomen goederen
– kennisgeving omzetting taakstraf
– beklagzaken tijdens detentie
– executieperikelen